L.A. Girl Metal – Chromium Green

Morska fioliowa zieleń. Te trzy słowa całkowicie opisują ten lakier. On nie jest szybko schnący – on jest super szybko schnący. On nie jest kryjący – on jest ekstremalnie kryjący.On nie jest ładny – on jest super przepiękny w tej kategorii lakierów. Miałam dokładnie 5 minut na pomalowanie paznokci i zrobienie zdjęć (z 1 i 2 warstwami, nie wiem po co obie dłonie od razu :D), bo pogoda jest tragiczna i to było pierwsze 5 słonecznych minut od poniedziałku, więc sorry za mały bałagan na palcu serdecznym ;) Pierwsze zdjęcie najlepiej pokazuje kolor. Nie użyłam topcoat ale nie ma takiej potrzeby, bo lakier ma bardzo gładkie wykończenie.

Teal green foil. These three words completely describe this varnish. It is not quick drying – it is super fast drying. It is not opaque – it is extremely opaque. It is not pretty – it is super gorgeous in that category of polishes. I had exactly 5 minutes to paint my nails and make photos (1 and 2 coats, I don’t know why, but I panted nails in both hands :D), because weather is so bad and it was the first 5 sunny minutes since Monday, so sorry for the mess on my ring finger ;) First photo shows color best. I didn’t use topcoat and there is no need to, because it has really smooth finish.

1 warstwa / 1 coat

2 warstwy – prawie zero różnicy / 2 coats – almost no difference

Nieostra wersja, żeby pokazać jak błyszczy / Blured version, look at the sparkles!

Z bliska / Close up

Pamiętajcie, że w niedzielę kończy się LOTERIA!

Remember, that my GIVEAWAY ends at Sunday!