Nienawidzę wtorków / I hate tuesdays

 OMG, nienawidzę wtorków. Drugi dzień pracy jest gorszy niż pierwszy. Chce mi się spać, więc dzisiaj piszę krótko.

OMG, I hate tuesdays. Second day of work is worse than first. I wan’t to sleep so I write shortly today. 

Oko dnia / Eye Of The Day

Baza Too Faced Shadow Insurance
Cienie: pigmenty MAC French Violet i Rich Purple, biały cień z paletki Sleek Bohemian i granatowy Inglot
tusz Rimmel Extra Super Lash

Too Faced Shadow Insurance
Eyeshadows: MAC pigments in French Violet and Rich Purple, white from Sleek Bohemian palette and navy blue Inglot
mascara Rimmel Extra Super Lash

I konad, zmatowiony Diadem 207 przy pomocy Essie Matte About You, na to kropki przy pomocą płytki m60 i lakierów chrome Sally Hansen Aquamarine Chrome i Carnelian Chrome. Jak robicie wzorek z lakierami chrome musicie odbijać wzorki o wiele szybciej niż przy użyciu zwykłych lakierów, bo szybko wysychają. Zdjęcie w świetle słonecznym. Chciałam zrobić skrzyżowane kropki na palcu serdecznym ale nie umiałam tego dobrze zrobić ;(

And konadicure – Diadem 207 with Essie Matte About You, on this stamped dots using m60 plate (I used chrome polishes from Sally Hansen – Aquamarin Chrome and Carnelian Chrome). If you use chrome nail polishes you need to work quicker than with regular polishes, because they are drying very fast. Photo in sunglight. I want to make crossed dots on my ring finger but I can’t make it well ;(