Glitter week day 4 – Barry M Red Glitter

How to remove glitter nail polish / Jak zmyć brokat

All glitters without topcoat / Wszystkie brokaty bez warstwy topcoatu

Barry M Red Glitter is a one-color glitter but very deep one. It is deep, shiny and has a great color. Simple, but beautiful. 3 coats, it is quite opaque.

Barry M Red Glitter to jednokolorowy brokat, ale z dużą głębia. Jest głęboki, lśniący i ma świetny kolor. Prostu, ale piękny. 3 warstwy, jest do tego dość mocno kryjący.

shadow / w cieniu

sunlight / w słońcu

Comparison / Porównanie

Lava nails using Barry M Red Glitter / Lawowe paznokcie z brokatem Barry M

  • maRyya

    this glitter is so gorgeous!

  • zygzak

    zarąbiste zdjęcie!

  • niesamowity ; o

  • Super !!!

  • Paramore

    Piękny.

  • carissakuo

    always a gorgeous red! :)

  • wow :-D

  • Thats a really nice polish.