Czy masz swoją bliźniaczkę paznokciową? / Do you have your nail twin?

Wiem, głupie. Przeglądając blogi znalazłam bliźniaczkę paznokciową – może nie do końca jednojajową ale zawsze :D —> http://nailinit.wordpress.com/ Podobne ma paznokcie prawda? I robi słocze w podobnym stylu :D Czy znalazłaś już swoją bliźniaczkę?:D

I know, that is stupid. Reviewing blogs I found my nail twin – maybe not indentical twin, but twin :D —> http://nailinit.wordpress.com/ She has very similar nails :D And she are swatching in similar way :D Did you find your twin?:D

  • Lili

    Dunno. Once or twice I saw similar nails but where – don’t remember :D

  • Yyyy o co chodzi z tą bliźniaczką? :D

  • Ma podobne paznokcie i podobnie słoczuje :D

  • April

    Nikki from Polished on Digital Paper isn’t really my nail twin, but we like the same sort of nail art!

  • Nie zwróciłam uwagi :D więc chyba nie